MEHMET  ZENGİN

DİRENDİĞİNİ SÖYLEYENLER, NEYE DİRENİYORLAR VE KİME HİZMET EDİYORLAR?

05.07.2013

 DİRENDİĞİNİ SÖYLEYENLER, NEYE DİRENİYORLAR VE KİME HİZMET EDİYORLAR?

Yaklaşık 4 yıldır yerel bir gazetede ve internet habercilik yapan bir haber sitesinde acizane olarak Dünya ve Türkiye`deki sosyal konular üzerinde düşüncelerimi yazmaktayım. Yazılarımı takip edenler bilirler. Yazılarımda hiç bir zaman siyasi görüşümü yazılarımda ortaya koymadım.Mümkün olduğu kadar  siyasi içerikli yazılar yazmamaya çalıştım,ancak son günlerde yaşanan olaylar beni ilk defa siyasi yazı yazma mecburiyetinde bırakmıştır!

Türkiye`nin yakılıp-yıkıldığı,dış güçlerin ellerini ovuşturduğu,bununla da yetinmeyip bizzat şiddet gösterilerini desteklediği ve ajanları vasıtasıyla kışkırttığı bir dönemde "siyasi yazı" yazma zorunda kalmak adına da olsa gerçekleri yazmak zorunda hissediyorum kendimi.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarının arkasında yatan gerçek neden nedir? Avrupa`da yaşanan ekonomik krize karşın Türkiye ekonomisi istikralı bir biçimde büyüyor olması ve özellikle de Ortadoğu`da elde ettiği prestij yanında güçlü bir aktör durumuna gelmiş olması bazı iç ve dış güçleri rahatsız etmiş gibi görünüyor.

Türkiye`de yaşanan olaylarla İMF`ye  olan borcumuzun bitmesi arasında bir ilişkinin olduğunu da inanmaktayım. Unutmayınız ki Dünya`ya yön veren güçlerin kendilerine faiz ödemeyen,kendi kendine yeterli olan ve bununla da yetinmeyip Ortadoğu ve hatta Dünya politikalarında güçlü bir aktör olma çabası göstermesinden dolayı Türkiye`nin varlığından rahatsızlık duymaktadırlar!

Türkiye`ye ve ülkemize çağ atlatan hükümete yönelik yapılan bu saldırıların iyi niyetle açıklanamayacağını düşünüyor ve sabrınıza sığınarak soruyorum. Neye karşı direniyorsunuz?

-  3.köprünün yapılmasına  mi?

-  Türkiye`nin birçok yerinin hızlı trenle donatılmasına mı?

-  Alkol alarak masum insanlara çarpıp ölümüne neden olmasın diye alkol satışına getirilen düzenlemeye mi?

-  Kur`an`ın okullarda seçmeli ders olmasına mı?

- İnancı gereği başını örtmek isteyenlerin bu isteği uygulayabilmelerine mi?

- Çalışan annelerin kreş parasını devletin ödemesine mi?
 

-  Enflasyonun yıllık %10`un altına inmesine mi?

-  IMF`ye olan Milyarlarca DOLAR borcumuzun ödenip bitirilmesine mi?

-  Dünyada dikkate alınmamıza,söz sahibi olmamıza mı?

- Halkın seçtiği iktidarları keyfi nedenler ve çıkarları uğruna alaşağı edenler ( darbe yapanlar), milletin parasını birilerine peşkeş  çekenlerin cezalarını çekmesine mi?

- Savunma sanayiye yapılan yatırımlara mı?

-  İlk yerli Tankımız olan "Altay" `ı üretmemize mi?

-  İlk yerli roketimiz "ASW Roket Sistemine mi?

-  İlk yerli helikopterimiz "T129 ATAK`ın  üretilmesine mi?

- İlk yerli insansız hava aracımız olan "ANKA`nın " üretilmesine mi?

-  İlk yerli uydumuz "Göktürk 2" uydumuzu yapmamıza mı?

- Yerli savaş uçağımızın tasarım çalışmalarının başlamasına mı?

- Cirit Anti Tank Füzesi`nin seri üretimine başlandığı için mi?

-  Binlerce kilometre.duble yol ve oto yol yapıldığı için  mi?

-  Ülkemizde ilk kez üretilen %100 yerli savaş gemileri üretmemize mi?

-  Sözleşmeli öğretmenlere 12 ay maaş hakkı sağlanmasına mı?

-  Üniversitelerde harçların kaldırılmasına mı?

-  İlk kez yerli piyade tüfeğini ürettiğimiz için mi?

-  RMK Marine tarafından üretilen Türk Malı Havuzlu Çıkarma Gemisini ürettiğimiz için mi?

-  Cumhuriyet tarihinde faizin rekor bir düşüşle %5`in altına indiği için mi?

-  Türkiye`nin kurduğu ve içinde  Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan`dan oluşan bir ordu  kurduğu için mi?

-  Dünya`nın en iyi ekonomisi olan ülkeler sıralamasında 2. olmasından dolayı mı?

-  Terörü bitme aşamasına getirdiği için mi?

-  Uluslar Arsı Şeffaflık Örgütü`nün Yolsuzluklarla Mücadele alanında yaptığı araştırma sonucuna  göre 10 yıl öncesine kadar Türkiye, rüşvet verme, yolsuzluklara bulaşma sıralamasında dünyanın 30`uncu sıralarındayken 2010 yılı sonu itibariyle dünya altıncılığına ve Arupa şampiyonluğuna yükselmiş olmasına mı?

-  Filistin`deki kardeşlerimize bombalar yağdıran katil İsrail Başbakanı`na "one minute" söylediği için mi?

- Türkiye`de son on yılda iş yeri sayısı %67 ve çalışan sayısı % 73 arttığı için mi?

- Toplumun tüm kesimlerinin sağlık kapsamına alındığı için mi?

- Herkesin özel sağlık hizmetlerinden yararlanmanın kolaylaştırıldığı için mi?

-  Eczanelerden ilaç alınmasının sağlandığı için mi?

- Özürlü çocuğu olan annelerin erken emekli olmaları sağlandığı için mi?

- Özürlü çocuğu olan  ailelere bir aylık asgari ücret tutarında maaş bağlanması mı?

-  Özürlülerde ve 65 yaşın üstündeki muhtaçlara 2022 Kanun kapsamında maaş bağlanmış olmasına mı?

- Sosyal güvencesi olmayan muhtaç dul kadınlara 2 ayda bir 500 TL tutarında aylık bağlanmasına mı?

-  Okullarda öğrencilerin tek tip kıyafet giyme zorunluluğunun kaldırılması mı?

- 24 maddelik Anayasa değişikliği ile 12 Eylül Darbe Anayasa`sındaki bazı Antidemokratik düzenlemelerin demokratik hale dönüştürülmesi mi?

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu`daki Olağanüstü Hal`in  kaldırılmış olmasına mı?

-  İşkencenin hem yasal altyapısı hem de uygulamada ülke gündeminden çıkarılmış olmasından mı?

- Faili meçhul cinayetlerin artık ülkemde yaşanmıyor olmasından mı*

-  Milli Güvenlik Kurulu`nun sivil bir işleyişe kavuşturulmasına mı?

- Sivillerin askeri mahkemelerinde yargılanmasına son verildiği için mi?

- Askerlerin,askeri suçların dışındaki suçlarla ilgili sivil mahkemelerde yarılanmasının önü açıldığı için mi?

- Vatandaşların,insan hakları ihlallerinden dolayı Anayasa Mahkemesi2ne bireysel başvuru hakkının verilmesinden dolayı mı?

- Adalet saraylarının modernleştirildiği için mi?

-  Ülkenin birçok yerinde muhteşem adalet sarayları inşa edildiği için mi*

- Dünya`daki ülkelerin üçte biri ile karşılıklı vizelerin kaldırılmış olmasından mı?

- 50.000 dar gelirli ailenin ayda 100 lira taksitle ev sahibi olmaları sağlandığı için mi?

- Milli gelirimizin 2002 yılında 230 Milyar Dolar iken 2011 yılında 772 Milyar Dolara çıkarıldığı için mi?

- Kişi Başına Düşen Milli Gelirin 3.492 Liradan 10.444 Dolara çıkmasından mı?

- İhracatın 36 Milyar Dolardan 135 Milyar Dolara çıkmasından mı?

-  Uluslararası yatırımın 14 Milyar Dolardan 109 Milyar Dolara çıkmasından mı?

- Paramızdan 6 sıfırın atılması ile değerinin artmasına mı?

- 170 binin üzerinde dersliğin yapılmış olmasından mı?

- İlk ve Ortaöğretim öğrencilerine kitapların her yıl bedava verilmesi mi*

- Üniversite öğrencilerine verilen aylık bursun 45 liradan 260 liraya çıkarılması mı?

- Katsayı uygulamasının ortadan kaldırılması ile öğrenciler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi mi?

- 20`nin üzerinde modern stadyumların yapılması mı?

- 10 yılda 2021 adet sağlık tesisinin kurulması mı?

- Tam gün yasasıyla vatandaşların özel muayenehanelerden geçerek sağlık hizmeti almaları uygulamasına son verilmesi mi?

- Aile hekimliği uygulamasına geçildiği için mi?

-  Kuyruklarda beklemek yerine telefon ve internet üzerinden randevu alınarak hastaneye gidilebilmesinin önü açıldığı için mi?

-  224 paletli ambulansın halkın hizmetine sunulmasından mı?

- 18 helikopter,2 uçak ambulans ile 4 deniz ambulansı ile hastalara daha hızlı ulaşılmasına mı?

- 12 hükümetin bitiremediği Bolu Tüneli`nin bitirip halkın hizmetine sunulmuş olması mı?

-  Dünya`nın en derin sualtı tüneli olan Marmaray sayesinde Asya`dan Avrupa`ya geçişin 4 dakikaya inmesine mi?

- Araçların geçmesi için yapımı devam eden İstanbul Boğaz Tüp Geçişi nedeniyle mi?

- 110 adet kent ormanı oluşturulup yaklaşık 10 Milyon fidan dikildiği için mi?

- Orta ve dar gelirlinin TOKİ aracılığıyla 544.887 konut yapılıp ev sahibi yapılmış olmasına mı?

- Başta İstanbul olmak üzere Ülkemin birçok yerinde insanlar depremlerde ölmesin diye başlatılan "Kentse Dönüşüm Projesi`nin" başlatılması nedeniyle mi meydanları yakıp yıkanlara destek veriyorsun,kol kola ülkeyi karanlıklara sürüklüyorsun?

Elbette hatalarının yanında üste saydığım ve buna benzer daha birçok hizmeti ülkeye kazandıranlara karşı gösterilen bu aşırı tepki iyi niyetle izah edilemez! Bu eylemleri yapanları bir kısmı art niyetli olduğu aşikardır.Onlara söyleyecek bir sözüm yok.Sözüm, "demokratik tepkimi" gösteriyorum  diyerek meydanlara çıkanlara ve eyleme katılmadıkları halde bir şekilde destek verenleredir...Vicdanınız rahat mı?

6-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere`de düzenlenecek "Bildenberg" toplantısı`nda Dünya`ya yön verenlerin "Ortadoğu ve Türkiye`deki" olayları ele alacak.Bu toplantıdan Türkiye`ye yönelik olumsuz kararların çıkma olasılığının  çok yüksek olduğunu unutmayalım.Dış mihraklar ülkemizde yaşanan eylemleri kendi lehlerine,Türkiye`nin aleyhine çevirmenin hesaplarını yapmakta olduklarının farkında olalım!

Süreç adım adım bir iç mesele olmaktan çıkıp dış güçlerin yönetmeye çalıştıkları bir soruna dönüşmekte olduğunu görelim.

Herkesi aklını başına almaya ve Türkiye`nin önünü kesmeyi düşünen güçlerin oyununa alet olmamaya davet ediyorum....

mehmet zengin

06/06/2013

©2010 Copyright Mehmetzengin.net