MEHMET  ZENGİN

ŞİDDET VE CİNAYET SARMALINDAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

24.03.2013

Bir önceki yazımda ülkemizdeki şiddet ve cinayet sorununun geldiği trajik noktayı rakamlarla birlikte ortaya koymaya ve insanların dikkatini bu noktaya çekmeye çalıştım. Bu yazımda ise şiddet ve cinayetlerin ana nedenlerini ortaya koymaya ve bu sarmaldan nasıl kurtulabileceğimiz hususundaki fikirlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım.

ŞİDDETİN VE CİNAYET İŞLEMENİN NEDENLERİ

Ülkemizde büyük bir sorun olan “şiddetin ve cinayet” işlemenin birçok nedeni vardır. Bu nedenler arasında ilk akla gelenler yoksulluk,işsizlik,cehalet,aldatma,boşanma,alkol,uyuşturucu madde kullanımı,kıskançlık...

İnsanları şiddete yönlendiren ve cinayet işlemelerine neden olarak gösterilenlerden iktisadi sorunları bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz,fakat diğer nedenlerin tamamının temelinde sağlıklı bir aile ortamında sevgi-şefkat ile birlikte manevi yönden ihtiyaçlarını karşılanmaması yatıyor. Huzurlu aile ortamında sevgi,şefkat ve ilgiden mahrum yetişen bireyleri ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetiştiremessiniz. Çocukluk dönemlerinde aile sevgisi ve şefkati ile yetişmeyen,manevi ihtiyaçları karşılanmayan bireyler şiddete meyilli oldukları,dolayısıyla cinayet işlemeye de elverişli bir ruh sağlığına sahip olabilecekleri ortada.

ÇÖZÜM YOLLARI

*Her şeyden önce neslimizin yetişmesinde,insan manevi yönleri ihmal edilmemeli. Neslimize Peygamberimiz Hz.Muhammed’in o güzel ahlakı öğretilmeli, onun ahlakı ile yetiştirilmeli.

*İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilmeli, insanları refah düzeyleri yükseltilmeli.

*Cehaleti ülke gündeminden tamamen kaldırmalı.

*Evlenmek isteyenleri kalıtım, akıl hastalıkları, frengi, alkol, uyuşturucu madde bakımından daha sıkı bir denetimden geçirmek, nikâh öncesi raporlara önem vermeli.Bu raporlarda evlenmek isteyen gençlerin başta psikolojik olmak üzere evliliğe uygun olup olmadıkları masaya yatırılmalı.Raporların olumlu çıkması halinde evlenmelerine izin verilmeli.

*Aile içinde, okulda, işyerinde, sokakta suça eğilim gösteren çocukları ve gençleri erkenden tanımak, bu amaçla taramalar yapmak; saptanan ruhsal bozuklukları gözlem, gerekirse sağaltım amacıyla çocuk bakım merkezleri ve klinikler kurmalı.

*Uyuşturucu ve alkol tüketiminin azaltılması için başta yasal olmak üzere gerekli her tür tedbir alınmalı.

*” Alkolün trafik kazalarında olduğu gibi birçok alanda da cinayetlerin baş müsebbibi olduğunu DSÖ’nün yaptığı araştırmada da ortaya konulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)`nün yaptığı araştırmaya göre dünyada işlenen cinayetlerin yüzde 85`i, boşanmaların yüzde 80`i, aile içi şiddet olaylarının yüzde 70`i, mala yönelik suçların yüzde 77`si, tecavüz suçlarının yüzde 50`si, intihar ve intihara teşebbüslerin yüzde 90`ı, trafik kazalarının ise yüzde 70`i alkolden kaynaklanıyor. Bu verilerde görüldüğü üzere alkol cinayetlerin önemli bir nedenidir.)”

**Alkollü iken sebep olunan ölümlü trafik kazalarını“cinayet” kapsamında değerlendirmeli.

Tüm bu tedbirlerin yanında şiddete bulaşanlara ve cinayet işleyenlere yönelik cezaların caydırıcı düzeye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kesinlikle müsamaa gösterilmemeli.Gerektiğinde de idam cezası uygulaması geri getirilmeli!

Devlet’in asli görevlerinin en başında vatandaşın canını,malını ve aklını korumak olduğu unutulmamalı!

mehmet zengin

12/02/2013

©2010 Copyright Mehmetzengin.net