MEHMET  ZENGİN

MÜSLÜMANLARIN DÜŞTÜKLERİ İÇLER ACISI HALİN SEBEBİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

29.10.2012
 Batı dünyası ekonomik güç bakımından şu anda açık ara önde bulunmaktadır.Bu durum onları daha güçlü kılmakta ve etkin göstermektedir. İslam dünyası ise maalesef umursamaz durumda. Osmanlı`nın yıkılması sonrasında dünyadaki gücünü kaybeden İslam Dünyası, hem siyaseten hem ekonomik yönden aciz duruma düştüler.

Geçmişte İslam`a karşı Haçlı seferleri ile saldıran batı, günümüzde açık savaşların yanı sıra gizli stratejilerle topyekun bir mücadeleye girişmiştir. Stratejilerden kastım soğuk savaş, ekonomik savaş, psikolojik savaş, teknolojik savaş gibi kavramlardır. Geçmişteki Haçlı koalisyonuna günümüzde Siyonizm koalisyonu da eklendi. Müslümanlara karşı ortak ve sistematik harekat yürütülmektedir. Dinimizin bize gösterdiği yoldan uzaklaşmak, kendi cemaatin liderlerini kutsallaştırmak. Cemaat ve parti mücadelesi ile birbirleri ile didişmek, batının amacına ulaşmasında kolaylık sağlamıştır.

İslam Dünyası yıllarca mezhepçilik ve cemaatçilik kavgası ile uğraşırken batı ne yaptı? Batı bir yandan teknolojisini geliştirdi. Diğer yandan da İslam coğrafyasını sömürmenin gayreti içinde olmuştur. İslam ülkelerinin sultanları, şahları,kralları ve diktatörleri maalesef bu sömürüye “dünya nimetleri uğruna” veya "korkaklığından" seyirci kalmışlardır,teslim olmuşlardır.

Batı, İslam dünyasını sömürmekle,onları mezhepçilik ve cemaatçilik kavgası için kışkırtmakla da yetinmedi. Akla hayale gelmedik bahanelerle birçok İslam ülkesini işgal ederek veya farklı yöntemler kullanarak binlerce Müslüman’ın kanını döktü. Bosna Hersek, Afganistan, Irak, Libya, Cezayir, Filistin, Somali, Suriye ve en son Myanmar. Hatırlayamadığımız daha niceleri… 1979`da Sovyet Rusya`nın Afganistan`a girmesiyle başlayıp günümüze kadar geçen süreçte İslam dünyasında 11 milyonun üstünde Müslüman`ın savaşlarda ve çatışmalarda öldürüldüğünü göz önüne alındığında Müslümanların düştükleri içler acısı hal daha iyi anlaşılmaktadır!

Tüm bunlar bizim aklımızı başımıza almamızın zamanının geldiğini,hatta geçmekte olduğunu göstermektedir!

Peki Müslümanlar`ın düştükleri içler acısı halden nasıl çıkabilir? Neler yapılmalı?

Yapılması gereken temel şeylerden birkaçını maddeler halinde ortaya koymaya çalışalım.1-Dünya Müslümanlar`ı güçlü bir “İslam Birliği” kurmalı.

2-Ekonomik, kültürel ve teknolojik alanda gelişme gösterilmeli.

3- Uluslararası ve bölgesel ilişkiler güçlendirilmelidir.

4- Mezhepçilik ve cemaatçilik çekişmesine bir son verilmeli ve İslam kardeşliği etrafında birleşilmeli.

5- Dünya enerji kaynaklarınının büyük bölümünü elinde bulunduran İslam Dünyası,bunun değerini bilmeli. Gerektiğinde de batıya karşı "silah" olarak kullanmalı!

İslam Dünya’sı yaşadığı bu zilletten kurtulmak ve güçlü, istikrarlı, müreffeh bir medeniyet olmak için, (geçmişte olduğu gibi) üste belirttiğim maddelerin yanı sıra birlik halinde hareket etmek zorundadır.

Kur-an’ı Kerim birlik olmamızı, birliğin bize kazandıracaklarını, aksi durumda ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı bize bakın nasıl haber veriyor…


“Allah`ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah`ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın.” (Al-i İmran, 103) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah`tan ko rkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz.”(Hucurat Suresi, 10)

“Kendilerinden önce o yurdu (Medine`yi) hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin `cimri ve bencil tutkularından` korunmuşsa, işte onlar, felah bulanlardır.” (Haşr Suresi, 9)

“Allah`a ve Resûlü`ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi, 46)

“Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.”(Al-i İmran Suresi, 105)

Peygamber Efendimiz (sav) ise, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği, dayanışmanın nasıl olması gerektiğini aşağıdaki hadisinde şöyle tarif etmiştir:

“Birbirinize hased etmeyiniz. Birbirinize buğuz etmeyiniz. Birbirinizle iyi ilişkileri kesmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirip küsüşmeyiniz ve ey Allah`ın kulları, kardeşler olunuz.”

Tüm bu ayet ve hadislerin ortaya koyduğu gibi, İslam Dünyasının kurtuluş reçetesi İslam kardeşliği etrafında birleşmek, ayrılıkları ve farklılıkları bir kenara bırakıp, tüm Müslümanların "kardeş" olduğu gerçeğinle hareket etmektir.

Ben başka çıkış yolu görmüyorum! Ya siz?

11/08/2012

mehmet zengin

©2010 Copyright Mehmetzengin.net