MEHMET  ZENGİN

TOPLUMSAL BARIŞI NASIL SAĞLARIZ!

03.04.2012

      TOPLUMSAL BARIŞI NASIL SAĞLARIZ!

     Kurmak ve yaşatmak zorunda olduğumuz, özlemini duyduğumuz barış; ekonomi, sosyal ve siyasal  alanda olmalı. Barış; bireyler, mezhepler,kurumlar ve toplumla devlet arasında, hak, adalet, hukuksal eşitlik temelinde oluşmalıdır.

      Böyle bir barış için, geçmişte yaptığımız hatalarla yüzleşmeli. Kendimizle barışık olmalı, toplumun diğer katmanları ile iyi ilişkiler kurma iradesini ortaya koymalı. Bunun için bireyler, sınıflar ve devlet olarak, kendimizi bir muhasebeye çekmeli ve bir sorgulama sürecini başlatmalı. Gelecekte barış ve huzur içinde yaşamak isteyen Türkiye’nin bu sorgulama sürecini başlatması kaçınılmazdır. Bu süreci başlatmak elbette kolay olmayacaktır! Çünkü bu süreçte samimiyet, fedakarlık, özeleştiri, geçmişte işlediğimiz suçlarla yüzleşme gibi çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu bir bakıma da ülkemizin yeniden yapılandırılması anlamına gelecektir. Yeniden yapılanırken ortak paydalar etrafında birleşilmeli. Bu paydalar:”barış, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukuk olmalıdır.”İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” sözünde saklı olan mantık “misyonumuz” olmalıdır.

      Bürokrasimizin halkla olan ilişkisi, bugün yaşadığımız çoğu sorunların kaynağıdır. Devlet kültürümüzde korkutma ve sindirmeyi kendisinin varlık nedeni olarak görme. Halkın haklarını değil, yükümlülüklerini öne çıkarma. Halka hizmeti bir görev değil, bir lütuf olarak  kabul etme gibi yasakçı ve otoriter devlet anlayışının toplumsal barış anlamında mutlaka terk edilmelidir!

       Kavga etmekle bir yere varamayacağımızı, sorunlarımızı çözemeyeceğimizi idrak etmeli! Korkularımızın üstesinden gelmeli ! Ya yaşanan sorunlarla boğuşup yok olacağız, ya da sorunlarımızı çözmüş bir ülke olarak, gelişmiş ülkelerin saygın bir üyesi olacağız. Bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirmemiz halinde gelecek nesillerin hayır dualarını, başaramama durumunda ise ahını alacağız! Tercih bizim…

Mehmet zengin

19/02/2010

©2010 Copyright Mehmetzengin.net