MEHMET  ZENGİN

SİYASİ VE İDEOLOJİK ÇEKİŞME ÜLKEYİ NEREYE GÖTÜRÜYOR?

03.04.2012

           SİYASİ VE İDEOLOJİK ÇEKİŞME ÜLKEYİ NEREYE GÖTÜRÜYOR?

       Özellikle son yıllarda yaşanan olaylar evrensel demokrasiye geçişin sancıları mıdır birilerinin iddia ettiği gibi, yoksa bir ideolojik grubun diğerinden intikam alması veya üstünlük sağlaması mıdır?         Türkiye’de demokrasinin serüvenine bakacak olursak 64 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1946 yılında demokrasiye geçtiğimiz görülmektedir. Bu süre, demokrasi tecrübemiz açısından kısa olmamasına rağmen bir türlü istenilen düzeye gelememiş olmamız ülkem adına talihsizliktir! Bunun en önemli sebebi, aradan geçen 64 yıl içinde demokrasimiz sık sık kesintiye uğramış olmasıdır. Her kesinti ülkeye 10 yıl kaybettirdiği, geri götürdüğü gerçeği göz ardı edilemez. Bir de buna demokrasinin temel unsuru olan siyasi partilerin yıllardır yapması gerekirken yapmadıkları, siyasi ikbali halkın ikbaline tercih etmiş olmaları ve partiler arası siyasi kavgalarını ekleyebiliriz. Bu perspektiften bakıldığında demokrasimizin hedeflenen seviyeye bir türlü gelememiş olmasına şaşırmamak gerekir. Tüm partiler Avrupa seviyesinde demokrasi istedikleri halde neden bir türlü işbirliği içinde bu yönde ortak bir akıl oluşturamıyorlar? Bu sorunun cevabı Türkiye’de var olan ve son sekiz yılda keskinleşen iki kutuplu siyaset ortamının ve bunun altında yatan ideolojik kavganın sebep olduğunu görebiliriz.

     Ortak akıl oluşturulması ülkenin ali menfaatleri bakımından zaruri olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bunu sağlamak için neler yapılabileceği üzerinde kafa yormak kaçınılmazdır. Peki ; toplumun tüm kesimleri, özellikle de siyasi ve ideolojik kavganın iki kutbu ülke menfaatleri çerçevesinde ortak paydada buluşabilecek mi? Umudum ve beklentim bu yönde olmasına rağmen bunun gerçekleşebileceğine pek ihtimal vermiyorum!  Bunu ifade etmenin benim açımdan çok zor olmasına rağmen gerçekçi olmak adına belirtmek istiyorum ki, bu  kavganın birinin diğerine üstünlük sağlaması ile ancak sona ereceği yönündedir.

  Umarım ki bu kavga ülkeye fazla kaybettirmez ve sonunda Türkiye kazanır. Çünkü önemli olan ülkemizin kazanması. Bizim gibi yazan ve düşünen insanlar bu geçiş döneminde yapıcı, ülke menfaati doğrultusunda tavır almaları ve sadece doğruları yazmaları bu sürecin hayırlı bir sonuca ulaşmasında etkili olabileceği bir hakikattir.

Halkın tüm kesimlerinin huzur içinde yaşayabilecekleri, kalkınmış bir Türkiye’ye ulaşmak ümidiyle….

 Sevgilerimle….

Mehmet zengin

22/03/2011

©2010 Copyright Mehmetzengin.net