MEHMET  ZENGİN

HALKA HİZMET ANLAYIŞI ÜZERİNE...

03.04.2012

HALKA HİZMET ANLAYIŞI ÜZERİNE...

           

         Siyaset halk için yapılan, halkın tüm kesimlerine daha güzel bir yaşam standartı temin etmek, daha refah bir gelecek temin etmek için yapılan çok önemli siyasi bir etkinliktir. Sorumluluğu ve vebali çok olan, hesabını hem halka hem de Allah’ a verilmesi gereken ağır bir yüktür! Tabii bu yükün bilincinde olanlara…!

        Tarihin her döneminde, ülkenin yönetim biçimi ne olursa olsun; ülkenin kaderini elinde bulunduranların tamamı halka hizmet etmek, halk için yönetimin başında bulunduklarını iddia etmişlerdir! Ne yazık ki bu söylem çoğu zaman sadece bir iddia olarak kalmış, geniş halk kitleleri yönetimlerden hep şikayetçi olmuşlardır.Halkın sadece küçük bir bölümü yönetimlerden memnun olurken, çoğunluk hep elim kırılsaydı da…! Cümlesini söyleye gelmişlerdir.Peki tarih boyunca hiç mi örnek gösterilebilecek,halkın kendilerinden memnun olan yönetim örnekleri yoktur? Var elbette.Akla gelen birkaç örnekten birisi Osmanlı’ nın “lale” devri ve de bekli  de en güzel örneği” Hz.Ömer’in devridir.Bu iki örnek devir hakkında bilgisi olanlar bileceklerdir,bilmeyenlere de acizane olarak birer örnek bendeniz vererek halka hizmet etmenin en mükemmel örnekleri ile günümüzdeki yönetim,ya da siyaset anlayışını karşılaştırma imkanı bulmuş olacağız.Bu karşılaştırma sonucunda da halk için yapıldığı iddia edilen siyasetin ne kadar yozlaştırıldığını üzülerek belki ama ibretle görmüş olacağız!

      Osmanlı döneminin o en şaşalı dönemleri ile ilgili tarih kitaplarında yazılanları hatırlarsak;o dönemin yöneticileri ve siyasetçileri halkın tüm sorunlarını   çözmüş,fakir fukarayı doyurmuş,zekat verecek(yani yardım yapılacak) müslüman Osmanlı kalmadığı için gayri müslimlerin fakirlerine zekat verilmeye başlanmış!  Bu yardımlar yapılırken parti ayrımı ,din ayrımı vs. yapılmaksızın yapıldığını hatırlatmak isterim.Hepimizin kendisini adaleti,iyiliği,doğruluğu ile bildiğimiz Hz.Ömer (r.a) dönemi. O, her tarafta adâletin eksiksiz yerine getirilmesi, muhtaç ve yoksul kimselerin gözetilmesi için ülkenin en ücra köşelerindeki durumlardan zamanında haberdar olmak için imkân oluşturmaya çalıştı. O, muhtaç kimseler konusunda din ayırımı gözetmemiş, hristiyan ve yahudilerden olan yoksullara da yardımlarda bulunmuştur.Gece çocuklarının aç kaldığını söyleyen bir kadına “un çuvalını” sırtına alarak o kadının kapısına kadar getiren…Kaybolan koyunlardan bile kendisini sorumlu hisseden…Bir kez olsun adaletsizlik yapmamış olan o büyük insan!

     Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışın sonucuydu bu. Ömer bu anlayışla zamanında halka hizmet etmiş! Peki ya günümüz siyasetçilerin çoğu hangi anlayışı kendine prensip yapmıştır?  Tabii ki niyetlerini bilemeyiz ama yıllardır yaptıklarını değerlendirecek olursak ortaya maalesef karamsar bir tablo çıkmaktadır! Çok gerilere gitmeye gerek yok, bugüne bakarak da halka hizmet anlayışının ne kadar yozlaştığını görmek mümkündür!  Halka hizmet etmek için var olduklarını iddia edenler meydanlarda aynı iddia ile siyaset yaptığını öne süren başka siyasetçilere karşı kullandıkları, bana göre etik olmayan” çamur at tutmasa izi kalır” anlayışının hakim olduğunu görüyoruz! Halka nasıl daha iyi hizmet edilebileceği, diğer siyasetçilerden farklı ne gibi projelerin olduğu, halkın saadet,refah ve mutluluğu için nelerin yapılabileceği maalesef pek konuşulmuyor! “Senin dibin kara, benimkisi senden kara” ! Doğru,yanlış,iftiralar,iddialar,rivayetler,söylentiler…!Anlayacağınız hiç de hoş olmayan bir kısır döngü içinde halka hizmet etmeye aday siyasetçiler!!!   

      Doğruya doğru diyebilmek, yanlışlara da çözüm ortaya koyabilmek, projelerle halkın önüne çıkabilmek;etik ve ahlaki kurallar dahilinde siyaset mücadelesi yapmak çok mu zor?Eğer  Hz.Ömer gibi amacı Allah’ ın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek olursa,elbette zor olmayacaktır!  Ancak bu anlayış tarzı halkın tamamını mutlu edebilecek, refah ve huzurunu sağlayabilecektir!

      İktidarı ve muhalefeti ile projelerle halka daha iyi hizmet vermek amaçlı   mücadelenin yaşanacağı dönemi görebilecek miyiz?   Ne dersiniz?

                                                                                                                                                                          

©2010 Copyright Mehmetzengin.net