MEHMET  ZENGİN

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DEZENFORMASYON !

03.04.2012

                  Çağımızın Hastalığı  Dezenformasyon !

           

                      Dezenformasyon, bilinçli olarak kitleleri sosyal hayatta yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan, gerçekten uzak, yanlış bilgilendirme, abartarak aktarma ve rakibini rencide etmeyi, aşağılayıp küçük düşürmeyi amaçlayan faaliyetleri olarak tanımlanıyor.

     

         Dezenformasyonun en fazla kullanıldığı alan ise medya sektörüdür. Gerek Dünya da, gerekse ülkemizdeki birçok medya kuruluşu halkı yanlış bilgilerle, istediği yöne yönlendirmeyi, yani “dezenformasyonu” yayın ilkesi kabul etmiş görüntüsündedir! Televizyon, gazete, internet vb. araçlar aracılığıyla yaygınlaşan bu propaganda biçimi, sermayenin halkın aleyhine olan gelişmeler ve değişiklikleri, sanki halkın yararınaymış gibi sunarlar. Üste de belirttiğim gibi “dezenformasyon” faaliyetlerini sadece ülkemizde değil, tüm dünya da kullanılmaktadır. Buna verilebilecek binlerce örnek vardır, size herkesin hala hafızasında olduğunu düşündüğüm;  ABD yönetiminin Irak’a saldırmak için kamuoyu desteği oluşturmak amacıyla yaptığı, Irak’ta kitle imha silahları olduğu ve Saddam Hüseyin’le El Kaide yönetiminin işbirliği içinde çalıştıkları yalan haberleri, türünün önde gelen örneklerindendir. Benzer örneklerden ülkemde de görmek mümkündür. “Demokratik açılım”  ve “Ergenekon” olayları en dikkat çekenlerindendir. Medyanın büyük gayreti ile gerçekleri bilinçli olarak nasıl çarpıttığı, halkı nasıl yanlış yönlendirmeye çalıştığı herkesin malumudur!

         Sivil toplum örgütleri,“dezenformasyona”(yanlış bilgilendirmeye) karşı halkı aydınlatmalı. Bunu yaparken de tarafsız, doğru ve gerçeklerden hareket etmeli. Doğru   bilgilenmenin ve bilgilendirmenin diğer bir yönü ise alternatif medya organlarının güçlendirilmesi ve desteklenmesidir. Son yıllarda alternatif medya organlarının çoğalması bakımından küçümsenmeyecek kadar olumlu gelişmeler olmuşsa da henüz yeterli seviyede değildir! Medya sayısının salt çoğalması da çözüme tek başına çare olmayacaktır; Evrensel anlamda doğru, ilkeli, tarafsız haberciliği benimsemesi ile birlikte bir anlam kazanacaktır.

        Toplumun büyük bir bölümünün, başta medya olmak üzere hiçbir kuruma güvenmemesi, her duyduğuna ihtiyatla yaklaşması, karşı karşıya olduğumuz sorunun ciddiyetini göstermektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bu gerçeği teyit etmektedir.

         Doğru haber alma hakkına sahip bir vatandaş olarak, bu tür “manipülasyon ve dezenformasyonların” bir an önce sona erdirilmesini istiyor ve bekliyoruz. Vatandaşların “doğru haber” almak haklarının sağlanması için sorumluların ve yetkililerin de bir an önce harekete geçmelerini talep ediyoruz! Bu sorunun kısa sürede düzeltilebileceğini ummak ve beklemek elbette fazla iyimserlik olur, ama en azından çözümü noktasında irade ortaya koymak iyi bir başlangıç olacaktır kanımca!

  

         Mehmet Zengin

           06.11.2009

 

         

 

©2010 Copyright Mehmetzengin.net