MEHMET  ZENGİN

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ

03.04.2012
 

                  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ

 

Cumhuriyet, "halkın doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimi” olarak tanımlanıyor. Demokrasi: “Halkın kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim şeklidir.” Cumhuriyet yönetimi ile demokrasi birbirinden ayrılmaz ikilidir.

Demokraside halk kendini yönetecek kişileri belli bir süre için seçer. Temsili demokrasi ile yönetilen halk, istediği zaman seçtiği yöneticiyi değiştirebilir.

Zaten her Türk vatandaşı ilkokul 2.sınıftan başlayarak Cumhuriyet’in ve demokrasinin halkın doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimi" olduğunu, bu tanımlamada esas olanın halkın egemenliği ve bu egemenliği kullanırken kimseyle paylaşmayacağı bilgilerini yıllarca öğrene gelmedi mi? 

Cumhuriyeti en iyi kim tanımlayabilir? Tabii ki onu kuran irade, yani Mustafa Kemal’in ta kendisidir.Gelin  onun bu konuda söylediği sözlerden birkaç tanesini paylaşalım”:

-         -Cumhuriyet kavramını netleştirerek cumhuriyet kimindir?

-         Cumhuriyet demokrasisiz olur mu?sorusuna bir cevap arayalım:

”Cumhuriyet demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” ”Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır ki, onun ismi Cumhuriyet’tir.Artık devlet ile millet arasında mazideki ayrılıklar kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir.Artık  hükümet ve millet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendisi olduklarını anlamışlardır.”(Mustafa Kemal-1925)

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal’in üste belirtilen o sözlerinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz sanırım. Cumhuriyet "bürokrasinin" değil, halkın Cumhuriyeti’dir! Kurucu iradenin öngörüsü buydu,böyle olmalıydı! Peki Cumhuriyet’in 85.Yıldönümünü kutladığımız bu günlerde bunun böyle olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette hayır! Bugün hala Atatürk’ün bu millete layık gördüğü ve hak ettiği egemenliği ve demokrasiyi çok görmekte,bunları hak sahibine vermemek için direnenler vardır.Yaşanan bazı olayların bununla bağlantılı olduğunu söylemek abartılı olmasa gerek.Son yıllarda birde Cumhuriyet ile Demokrasi’yi birbirinden ayırmaya çalışmaktadırlar.Sözde, bu halka  Demokrasi fazlaymış! Halka demokrasi verirseniz gider istemediğimiz birilerine oyunu verir! Gibi anlamsız ve antidemokratik yaklaşımlar yüzünden  zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamaktayız.Demokrasiyi bu aziz halka çok görmek her şeyden önce Mustafa Kemal’e karşı gelmek değil midir?

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:”Cumhuriyet bu ülkede yaşayan,bu ülkeyi seven herkese ait olduğunu kabullenmeli, ayrılık tohumları atmaya çalışanlara fırsat verilmemelidir.Kendisini bu Cumhuriyetin bir parçası olarak gören herkese saygı gösterilmeli.Demokrasisiz cumhuriyet özlemi duyanlar bu özleminden vazgeçmeli,çünkü bu ikili elin parmakları gibidir,ayrılamazlar!

Halkın egemenliğine dayanan ve demokrasi ile bütünleşmiş nice yıllara, nice bayramlara!

                                                                             

Mehmet Zengin

©2010 Copyright Mehmetzengin.net