MEHMET  ZENGİN

KILIÇDAROĞLU VE CHP NEREYE YÜRÜYOR?

2.8.2017
En sonda söyleyeceğimi başta ifade edeyim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili Enes Berberoğlu’nu;  “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve ardından tutuklanmasını bahane ederek yollara düşmesi kendilerinin iddia ettikleri gibi bir “adalet” arayışı olarak görmüyorum.

Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşası suç mudur?

Devletin güvenliğine, ülke ve milletin güvenliğini ilgilendiren her türlü belgelerin yok edilmesi veya ortadan kaldırılması, tahrip edilmesi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya başka amaçlarla kullanılması veya bulundukları yerden alınması ve ifşa edilmesi TCK’nın 326 ve 327. Maddelerine göre vatana ihanet suçudur.

Bu suçu işleyenler, ihanetin boyutu nispetinde artan oranlarda cezaya çarptırılması hükme bağlanmıştır.

Hal böyleyken ve mahkemenin Berberoğlu’nun siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunu işlediğinin sabit olduğu yönündeki kararı ortadayken; Can Dündar’a gizli kalması gereken belgeleri veren kişinin de Enis Berberoğlu olduğu biliniyorken neyin yürüyüşü yapılmaktadır?

Hangi adalet arayışından söz edilmektedir?

MİT TIR’ları ihaneti ile Türk Cumhuriyeti’ni Lahey Adalet Divanı’nda yargılatmak isteyen FET֒nün bu operasyonuna müdahil olmuşlardır. Bunun da adı “ ihanettir”. Bu suçu işleyenlerin masum olduklarını söylemek mümkün müdür?

Peki CHP ve Kılıçdaroğlu’nun iddia ettikleri gibi ülkede bir hukuk sorunu, adalet sorunu yok mu?

Elbette vardır. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Enis Berberoğlu özelinden eleştirilebilecek tek husus uygulamalardaki çifte standarttır. Aynı suçu işleyen Can Dündar’ın dışarıda olduğu bir davada Enis Berberoğlu’na verilen cezanın infazı için Yargıtay kararının beklenmemesidir.  Toplumsal gerginliklerin artmaması saikiyle böyle bir yol izlenebilirdi.

Özellikle FETÖ davalarında tutuklananlardan ‘dayısı’ olanların bir şekilde tutuksuz yargılanmanın yolunu buldukları, adamı olmayanların ise tutukluluk hallerinin devam etmesi kamuoyunda ‘adaletin’ sorgulanmasına neden olmaktadır.

Asıl tehlike de budur!  Adalet dağıtmakla görevli olanların bu çifte standarda bir son vermeleri ve adalet duygusuna halel getirmemek için çok daha hassas olunmalıdır.

Adalet arayışı veya “adalet” için yapılan yürüyüşlerle ihanetin bir bedeli olmasın, kanunlar bize işlemesin denilmek isteniyorsa ki kanaatim bu yöndedir. Böyle bir istek kabul edilebilir değildir elbet.

Adalet herkes için eşit uygulanması gerektiği gibi, suç işleyenlere ceza da eşit ve adil uygulanmalıdır. Hiç kimse ülke ve millet aleyhine suç işleme ve ihanet etme özgürlüğüne sahip olmamalı. Böyle bir şey düşünülmemeli dahi!

CHP’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır!

CHP’nin hukuksuzluğu gerekçe göstererek “adalet” arayışına girmesi inandırıcı değildir. Geçmişte yaşanan yüzlerce hukuksuzluklara, adaletsiz uygulamaların hangisine itiraz etmişler?

Hangisi için sokaklara inmişler?  Hangisi için adalet isteğinde bulunmuşlar? Yanıtı maalesef koca bir sıfırdır!

Hal böyle olunca kimse bu millete, CHP’nin “adalet” yürüyüşünü bir adalet arayışı olarak yutturamaz. Yıllarca yaşatılan başörtüsü zulmüne ses çıkarmayacaksın, bırakın itiraz etmeyi zulmü destekleyeceksin…

Hukuksuzca kapatılan partiler için yollara düşmeyeceksin sonra da “ihanet” suçuyla yargılanıp mahkum olan bir vekilin ve FET֒den tutuklananlar için adalet arayacaksın!

 CHP ve Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

Burada “adalet” arayışından ziyade her zaman birlikte hareket ettikleri çevrelerin amaçlarına ulaşmaları için gerekli ortamı sağlamak gayretinin öne çıktığı görülmektedir.

CHP yeni bir ‘Gezi’ kalkışması başlatmak istiyor.

CHP, küresel aktörlerin Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz’da darbe girişiminde elde edemediği sonucu yeni bir kalkışmayla başarmak istiyor. CHP ve onun genel başkanı da buna zemin hazırlamanın gayreti içindedir.

Başta CHP’ye gönül verenler olmak üzere herkes sağduyulu olmalıdır. Çıkacak bir kargaşa ve çatışma ortamı kimseye bir yararı olmayacaktır. Bu işten sevinecek ve mutlu olacaklar bellidir.

Allah muhafaza, amaçlanan bir iç savaş…

Güzel ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenler…

Geçmişte olduğu gibi güdülen ve emir alan bir ülke olmamızı isteyenler…

Dünya mazlumlarına arka çıkmamızı kabul edemeyenler…

Yaptıkları zalimliklere dur denilmesinden ve suçlarının yüzlerine haykırılmasından haz etmeyen…

Ülkesini kalkındırmak için canla başla çalışan, yürekli ve küresel aktörlerin karşısında dik duran bir lidere sahip olmasından rahatsız olanların ekmeğine yağ süreceği unutulmamalıdır!

CHP ve Genel Başkanı’nın gittiği bu yol yol değildir. Bir an önce bu yoldan dönmelerini tavsiye ediyorum. Aksi takdirde Kendileri başta olmak üzere hepimiz bunun altında kalırız!

MEHMET ZENGİN

17/06/2017

Kılıçdaroğlu ve CHP nereye yürüyor? | Mercek haber

 

Kılıçdaroğlu ve CHP nereye yürüyor? - Avamhaber.com

 


©2010 Copyright Mehmetzengin.net