MEHMET  ZENGİN

“RAHATSIZLIĞIN SEBEBİ KUR-AN MI ,YOKSA CEMAAT Mİ’DİR?”

21.04.2012

“RAHATSIZLIĞIN SEBEBİ KUR-AN MI ,YOKSA CEMAAT Mİ’DİR?”

 

 

    Günlerdir Almanya’da ve özellikle de Alman medyasında “Selefi Cemaati’nin ülke çapında 25 milyon Kur-an’ı Kerim dağıtmak istemeleri ile ilgili tartışmalar ve tepkiler dile getirilmektedir.

 

    Gün geçmiyor ki konu ile ilgili Alman yazılı ve görsel medyasında haber yorumlar çıkmasın! Eleştiriler baskıya dönüşmekte ve bu baskılar git gide artmaktadır. O kadar ki 25 milyon Kur-an’ı Kerim dağıtma istemi bir “saldırgan eylem” olarak lanse edilmekte ve durdurulması için yetkililer göreve çağırılmaktadır!

 

     Bu öfke nereden geliyor? Gösterilmekte olan bu tepki acaba İslam Dini’nden ve Kur-an’dan kaynaklanan rahatsızlığın bir sonucu mu dur, yoksa Kur-an’ı dağıtmak isteyen Cemaat midir? Batı’da ki genel kanaat şudur ki; Selefiler aşırı uçta bulunan “tehlikeli” bir cemaattir! Dolayısıyla Kur-an dağıtma kampanyasını kendi aşırı uçtaki görüşlerinin reklamını yapmak için bir araç olarak kullanmak istedikleri şüphesi yaygındır.

 

     Batı dünyasında (Alman medyasında ) çıkan haber yorumlarda ortaya çıkan genel kanaat; yapılan aktivitelerin “ radikalleşmeye” yönelik değilse kimse Kur-an’ı Kerim’in Almanya’da dağıtılmasına itiraz etmez. En değerli kültür hazinelerinden birini, bir de ücretsiz dağıtılmasına itiraz etmeyecekleri yönündedir.

 

    Avrupa’da ve özellikle de şu günlerde Almanya’da görülen Kur-an karşıtı reflekslerin sadece ölçülü risk dengelerini korumak veya “radikalizm” korkusundan kaynaklandığını söylemekle izah edilemez. Batılıların Kur-an hakkında hiç denecek kadar bilgiye sahip olmaları ve çoğunluğun İslam Dini’nin kutsal kitabının kapağına açmamış olmaları da korkunun boyutunu bu denli yüksek çıkmasında etkili olduğu kesindir. İslam’a karşı duyulan bu korkunun sebebi “Onu” yabancı olarak görmeleri ve anlamamalarıdır! Birçok batılı da Kur-an’ın genç Hıristiyan bireyler üzerinde güçlü bir etki bırakmasından da rahatsız olduğu bilinmektedir. Kur-an’a karşı duyulan bu ilgiye karşın batılı gençlerin “İncil”e karşı ilgisiz olmaları da endişeyi körüklemektedir!

 

   Almanya’da 25 milyon Kur-an dağıtmak isteyen Selefi Cemaati’nin bu aktivitesine en büyük tepkiyi “Protestan Gideon Organizasyonu“ göstermektedir. 1899 yılında Amerika da kurulan Protestan Gideon Organizasyonu Hıristiyanlığın tanınması ve yayılması için kurulan Hıristiyan organizasyonudur. Bu Organizasyon geçtiğimiz yıllarda milyonlarca incili, bütün dünyanın okullarına, iş yerlerine, askeri kışlalara, otellere, yaşlılar evine dağıtmaya başladı. Dağıtılan bu kitaplar üst üste konuluyor olsaydı her saat bir “Big Ben” kulesi meydana getirilebilirdi.

 

   Yıllarca Protestanların yaptıkları bu faaliyeti bu sefer Müslümanlar yapmaya kalktılar ve Almanya’da 25 milyon Kur-an’ı Kerim dağıtmak istemişler. Gideonlar, yıllardır rahatsız edilmeden faaliyetlerini sürdürürken Müslümanlar aynı faaliyetleri icra ederken büyük baskılara uğramaktadırlar.

 

    Batı dünyasının Almanya’da dağıtılmak istenen Kur-an’ı Kerim’e karşı gösterdiği hoşgörüsüzlüğün nedenini tek bir sebebe bağlamak, tepkiyi doğru anlamamak anlamına geleceği kanaatindeyim.

 

    Gösterilmekte olan bu tepkinin nedenleri arasında “İslam Dini’nden ve Kur-an’dan kaynaklanan rahatsızlığın bir etkisi olduğu gibi, Kur-an’ı dağıtmak isteyen Cemaatin “radikal” olarak görülmesi ve 11 Eylül sendromu bağlamında değerlendirilmesi. Kur-an’ın genç Hıristiyan bireyler üzerinde güçlü bir etki bırakması sonucu Batı’da Müslüman olanların sayısında büyük artışların meydana gelmesi, diğer taraftan Hıristiyan nüfusun giderek azalmasını gösterebiliriz”. Tüm bu nedenlerin yanında genelde göz ardı edilen fakat kanaatimce en az diğer nedenler kadar önemli olan başka bir sebep vardır. “İnsanın bilmediği şeye düşman olması”! Unutulmamalıdır ki insanoğlu genelde bilmediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı konulardan korkar, onlardan uzak durur. Kendisine zarar vereceği hissine kapılır.”

 

    Bu itibarla Müslümanlara düşen bir görev vardır. O da yüce kitabımız “Kur-an’ı Kerim’i” öncelikle kendi insanımıza, sonra da Batı toplumuna doğru biçimde tanıtmaktır.

 

Sevgi ve saygılarımla….

Mehmet zengin

22/04/2012

©2010 Copyright Mehmetzengin.net