MEHMET  ZENGİN

EGEMENLİĞİ HALKA ÇOK GÖRENLERE KARŞI EGEMENLİĞE SAHİP ÇIKMAK!…

03.04.2012

  EGEMENLİĞİ  HALKA ÇOK GÖRENLERE KARŞI EGEMENLİĞE SAHİP ÇIKMAK!…

      Ulusal Egemenlik:”Devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere ve kurumlara değil,doğrudan doğruya millete ait olduğu  yönetim şeklinin adıdır. Milli Egemenlik aynı zamanda Cumhuriyet’in temel ilkelerindendir. Halkın egemenliği   gerçek anlamda varsa o yönetim şekline “cumhuriyet” denir. “

       Cumhuriyeti kuran irade “ulusal egemenliği” tarif ederken  “millet her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir. Hiç bir güç onun önüne geçemez” demiştir. Cumhuriyeti kuran iradenin başında bulunan Mustafa Kemal’in annesinin ölümünden sonra mezar başında milli egemenlik ile ilgili söylediği şu söz çok manidardır! “ Annem bu toprağın altındadır, fakat milli egemenlik ilelebet payidar olsun. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur…Annemin mezarı önünde ve Allah’ın huzurunda yemin ederim ki,bu kadar kan dökerek milletin elde ettiği ve belirttiği egemenliği müdafaa ve muhafaza   etmek için canımı vermekten asla çekinmeyeceğim.Halkın egemenliğini korumak benim için vicdan ve namus borcudur.”İşte Cumhuriyeti kuran iradenin ulusal egemenliğe bakışı...      

     Peki her yıl 23 Nisan’da millet olarak coşku içinde kutladığımız ulusal egemenlik bayramının anlamını  biliyor, bu ilkenin bize verdiği yetki ve hakların farkında mıyız? Millet; egemenliğini değil, egemenliğin bir zerresini dahi başkasına bırakmanın sebep olabileceği felaketin, toplumsal acının farkında mıyız acaba? Tüm bu sorulara üzülerek hayır cevabı vermeliyim! İnsanlık tarihinin belirli dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de bazı kişi ve zümreler,  halkın egemenliğine karşı çıkarak egemenliği kendi zümreleri altında tutmanın hesaplarını yapıyor! Halkı cahil , egemenliği kendisine asla verilmemesi gereken bir topluluk görme cüretini gösterebiliyor! Bu arzu ve emellerine ulaşmak için cinayetten işkenceye, provakasyondan çeşitli hukuksuz girişimlere kadar halkın hür iradesi ile seçtiklerini hukuk dışı yollarla indirmek için akla ziyan yollara tenezzül ediyor. İktidarları hukuk dışı yollarla indirmenin aslında diğer anlamı, belki de halkın kendisinin bile farkında olmadığı ,halkın bizzat kendisinin iktidardan indirilmek olduğu aşikardır! Son zamanlarda tüm halkın gözleri önünde cereyan eden olaylar ve yaşanan gelişmeler bize bu  emeli açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

    Halkın egemenliğine kasteden her kim ise bunlara karşı  ortak ses oluşturmalı,bu hukuksuzluğu bu ülkeye yaşatanlara karşı yapılmakta olan hukuk mücadelesinde hukukçularımıza destek verilmelidir! Olayı sulandırmanın ülkemize yararı olmayacağı bilinmeli ve bu tutum içinde olanlar kendilerini ve tutumlarını tekrar gözden geçirmeli! Bu ülkemizin hayrına olacaktır! Bugün 23 Nisan ulusal egemenlik bayramı. Halkın egemenliğine sahip çıkmanın tam zamanıdır.Gün Cumhuriyet’e, Demokrasi’ye ve halkın egemenliğine sahip çıkma zamanıdır! Geç olmadan!

Sevgi ve saygılarımla….

Mehmet Zengin

©2010 Copyright Mehmetzengin.net